Vásárlási feltételek | Megalearusitas.hu

Vásárlási feltételek

Home Vásárlási feltételek

Általános üzletszabályzat

Hatályos: 20017.augusztus 04.
(a továbbiakban:„Üzletszabályzat“)

 

 1. Általános rendelkezések
 • Az eladó azonosítója:

 

Üzleti név: Michal Horváth

Székhely: Ruská Nová Ves 288, Prešov 080 05

 

(a továbbiakban: „Eladó“)

 

 • Az Üzletszabályzat az Eladó által eladott összes árura vonatkozik, mely a huweboldalon található on-line áruházon keresztül kerül eladásra.
 • A Vásárló a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy elfogadja az Eladó által szabott termékekre vonatkozó Üzletszabályzatban feltüntetett feltételeket. Az Eladó és a Vásárló közti kapcsolatot az Üzletszabályzat szabályozza, mely egyidejűleg mindkét fél számára hatályos. Az Eladó jogosult az Üzletszabályzat módosítására illetve kibővítésére. Ez a rendelkezés nem sérti az Üzletszabályzat korábbi változatának idején érvényes jogokat és kötelezettségeket.

 

 1. Megrendelés
 • Az Eladó köteles a Vásárlónak az árut olyan állapotban és minőségben biztosítani, amelyben azt a Vásárló megrendelte, a szóban forgó áruk típusára jellemző előírásokkal vagy tulajdonságokkal összhangban, tiszteletben tartva a Szlovákia területén hatályos és érvényes jogi és technikai normákat és előírásokat.
 • Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele a megrendelési adatlapon kért adatok és követelmények kitöltése. A megrendelés egyben javaslat az adásvételi szerződésre, amely a megrendelés Eladó általi visszaigazolás pillanatában köttetik meg.
 • A Vásárló a megrendelés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a megrendelés térítésére, a Vásárló minden ok nélküli lemondási jogának sérelme nélkül.

 

 1. A megrendelés megerősítése és törlése
 • A Vásárló megrendelését az Eladó e-mail formájában igazolja vissza legkésőbb 24 órával a Vásárló megrendelése után. Az Eladó a megrendelés elfogadását e-mail formájában igazolja vissza, melyhez csatolja a szerződéstől való elállási jog gyakorlására vonatkozó formanyomtatványt.
 • A Vásárló jogosult a megrendelés minden indok nélküli lemondására az Eladó visszaigazolása előtt, legkésőbb 24 órával a megrendelés elküldése után.
 • Az Eladó jogosult a Vásárló megrendelésének lemondására abban az esetben, ha:
 1. a Vásárló nem megfelelően töltötte ki a megrendelésnél kért összes szükséges adatot,
 2. a megrendelt áru hosszútávon nem elérhető az Eladónál, az áru hosszú távú elérhetetlenségéről az Eladó vállalja, hogy késedelem nélkül értesíti a Vásárlót e-mailben,
 3. a Vásárló, amennyiben fizetési opcióként a banki átutalás választja, a megrendelt áru összegét nem téríti az Eladó visszaigazolását követő 7 napig.

 

 1. Szállítási feltételek
 • Az Eladó a készleten levő megrendelt árut 2 munkanapon belül küldi el:
 1. a megrendelés visszaigazolásának napjától számítva, amennyiben a Vásárló az utánvételes fizetési opciót választotta,
 2. a megrendelt áru összegének jóváírása után az Üzletszabályzat 1.1. pontja szerinti banki összeköttetésen, ha a Vásárló a banki átutalás – fizetési opciót választotta.
  • Minden megrendelt termék Szlovákiából kerül feladásra. A szállítás a Szlovák postaszolgálat vagy futárszolgálat (Az Eladó a Geis SK s.r.o., Cégjegyzékszám: 31 324 428 szállítócég szolgáltatásait veszi igénybe) által kerül bebiztosításra. A szállítási idő a feladást követő legfeljebb 7 munkanap. A termék feladásáról az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.
  • Az Eladó nem vállal felelősséget a posta vagy a futárszolgálat okozta késleltetett árukiszállításért, sem az áru károsodásáért, amennyiben azt a posta vagy a futárszolgálat okozta. Az Eladó nem vállal felelősséget az áru kiszállításának vis maior okozta lehetetlenségéért, sem abban az esetben, ha az áru a kért időpontban nem elérhető a piacon.

 

 1. Fizetési feltételek
 • Az áru vételára minden esetben teljes értékben van feltüntetve a weboldalon. Az Eladó nem ÁFA fizető. Az áru árához minden esetben hozzászámítódik a szállítás díjának költsége a választott szállítási mód alapján.
 • A termékek fizetési módja:
 1. banki átutalással az Eladó javára az Üzletszabályzat 1.1. pontja szerinti banki összeköttetésre,
 2. TRUSTPAY fizetési módszer használatával,
 3. utánvétellel készpénzben az áru szállítótól való átvétele után.

 

 1. Személyes adatvédelem
 • A Vásárló a megrendelés elküldésével egyidejűleg hozzájárulását adja a személyes adatok feldolgozásához a 122/2013 Személyes adatok védelmének törvénye alapján, § 11 szerint.
 • Az Eladó elkötelezett, hogy a megrendelés során a Vásárló által megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra egy harmadik személynek, és az Eladó csak az adott cél felhasználásának erejéig őrzi meg azokat.

 

 1. Panaszeljárás
 • A panaszbenyújtás határideje

A Vásárlónak az áru átvételét követő 24 hónapig joga van az általa megrendelt árura panaszt benyújtani. Az Eladó felelős a termék hiányosságaiért a termék Vásárló általi átvételt követő 24 hónapig, amennyiben a terméken, a termék csomagolásán vagy a garancialevélen nem szerepel hosszabb jótállási idő. Amennyiben a reklamáció során az áru javítására kerül sor, a jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely a reklamáció érvényesítésétől számítódik addig a napig, amíg a fogyasztó köteles az áru átvételére, abban az esetben is, ha azt a fogyasztó nem így tette. Ha a reklamáció során az áru egy új árura cserélődik, új jótállási idő számítódik attól a naptól kezdve, amikor az áru átvételre kerül, ill. amikor az áru elküldésre kerül a Vásárló számára. Ha a hibás áru reklamációja nem a jótállási időben kerül érvényesítésre, a hiányosságokért való felelősség joga megszűnik.

 • Panaszkezelési elvek

A reklamált terméket tiszta állapotban, hiánytalanul a higiéniai előírások vagy az általános higiénia elvek szerint kell visszajuttatni az Eladónak. A Vásárló köteles az áru használata esetén az általános szabályok mellett egyidejűleg betartani az árura vonatkozó feltételeket, melyek az áru természetes élettartamával függenek össze.

 • A panasz helye és módja

A Vásárló köteles az Eladó által elküldött árut indokolatlan késedelem nélkül átnézni, és az azonosított és látható hibákról legkésőbb 3 napig az áru átvétele után az Eladót informálni (a továbbiakban „Figyelmeztetés a hibákról”). A figyelmeztetést a hibákról a Vásárló írásban teheti meg (e-mailben az info@megalearusitas.hu) legkésőbb 3 nappal az áru átvétele után késedelem nélküli hiba következtében telefonon a +36 …………………. telefonszámon. A „Figyelmeztetés a hibákról” leírásnak tartalmaznia kell az azonosított hibákat – a Vásárló köteles feltüntetni, hogy milyen hibákat észlelt és azok hogyan mutatkoznak meg. A „Figyelmeztetést a hibákról” leírást a Vásárló az Eladó helyszínén érvényesítheti a figyelmeztetés írásos elküldésével a következő címre: Ruská Nová Ves 288, Prešov 080 05.

 • A panasz mellékletei

A panaszhoz minden esetben szükséges csatolni a számla egy másolati példányát, valamint egy az áru kifizetéséről és a szállításáról szóló bizonylatot, továbbá egy kísérőlevelet a panasz leírásával (tartalmazza az áru hibáinak rövid leírását).

 • Az Eladó felelősségei

Az Eladó felelősséget vállal az eladott áru minőségért és használati tulajdonságaiért, melyek általában az Eladó vagy a Vásárló által leírtak vagy elvártak, hogy az adott mennyiségben megfelel a jogi előírásoknak, és megfelel annak a célnak, amelyet az Eladó a használat mellett feltüntet rendszerinti alkalmazási célként. Az Eladó felelős a hiányosságokért, melyek a jótállási idő alatt átvett (megvett) áru esetében keletkeznek.

 • Panaszból való kizárások

Az Eladó nem felelős az áru hibáiért, amennyiben:

 1. azokat a Vásárló saját maga okozta,
 2. a Vásárló az áru átvételekor tudott annak hiányosságairól,
 3. ezen hibák miatt az áru árából kedvezmény volt biztosítva,
 4. azok a jótállási idő alatt keletkeztek az áru elhasználása következtében, amiket a helytelen vagy mértéktelen használat okozott,
 5. az áru szakszerűtlen kezelés miatt mechanikusan megsérült vagy megsemmisült,
 6. az anyag színe nem felel meg pontosan azzal az interneten található színnel, ami alapján az áru meg lett rendelve,
 7. az anyagon szereplő nyomtatási minta nem egyezik meg pontosan a fényképen láthatóval, amely alapján az áru meg lett rendelve, mivel az Eladó minden egyes terméke eredeti,
 • Az Eladó panaszeljárása a panasz kézhezvételét követően

A panasz kézhezvételét követően a Vásárló számára panaszlevél kerül kiállításra, melyen szerepel a panasz kézhezvételének dátuma, a reklamált áru, a hiányosság leírása és az áru vételára. A panaszlevél e-mail formájában kerül kézbesítésre, a Vásárló e-mail címére való elküldéssel. Amennyiben a Vásárló az áru hiányosságát reklamálja, az Eladó a panaszt annak megfelelően átvizsgálja és az áru kézbesítése után haladéktalanul dönt annak intézkedéséről, összetett esetekben legfeljebb 3 munkanapig. A panasz a kézhezvételt követő 30 napon belül kerül az Eladó által elbírálásra.

 • Fogyasztói jogok

A termék hibáinál, melyeket a fogyasztó a jótállási idő alatt alkalmaz, amennyiben a hiányosság/hiba orvosolható, joga van annak díjmentes, megfelelő módon és időben való kezelésére.

A termék olyan hiányosságai esetén, melyeket nem lehet pótolni és melyek megakadályozzák a termék helyes használatát, a Vásárló jogosult az áru cseréjére, vagy joga van a megrendeléstől való elállásra és a vételár visszaigénylésére. Amennyiben a hiba orvosolható, viszont annak gyakori előfordulása miatt a fogyasztó a javítás után sem tudja a terméket megfelelően használni, joga van a termék cseréjére vagy a termék vételárának visszaigénylésére.

Amennyiben a hibák nem orvosolhatóak, viszont nem akadályozzák meg a termék helyes használatában, a fogyasztónak joga van a termék árából mérsékelt kedvezményre.

 

 1. A szerződéstől való elállás
 • A Vásárlónak joga van elállni a szerződéstől minden ok nélkül 14 napig az áru átvételétől számítva.
 • Amennyiben a Vásárló kihasználja a szerződéstől való elállási jogát, az árucserére vagy javításra vonatkozó joga, illetve a joga az áru árára vonatkozó mérsékelt kedvezményre megszűnik.
 • A Vásárlónak joga van a szerződéstől való elállásra, melyet írásban vagy e-mail formájában jelez a megrendelés számának feltüntetésével és az áru vásárlásának időpontjával. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a szerződéstől való elállási jog gyakorlására vonatkozó formanyomtatványt, melyet az Eladó mellékletben küld el a Vásárlónak a megrendelést visszaigazoló e-mailben.
 • A Vásárló a szerződéstől való elállás esetén köteles az árut visszaküldeni az Eladónak. Ebben az esetben a Vásárló köteles a nem használt, teljes árut az eredeti sértetlen csomagolásban az áru kifizetéséről és a szállításáról szóló bizonylattal együtt. Az áru visszaküldésével összefüggő költségeket a Vásárló téríti. Javasoljuk az áru biztosított küldeményként való feladását. Az áru visszaküldésének esetében nem elfogadható az utánvétellel elküldött csomag. Mindezen feltételek betartása esetén az Eladó köteles a Vásárlónak a befizetett vételár banki átutalással való visszatérítésére, legfeljebb 14 munkanapon belül a visszaküldött áru átvétele után.

 

 1. Alternatív vitarendezés
 • A Vásárló, mint fogyasztó, jogosult az Eladóhoz fordulni helyreigazítási kérelmével, amennyiben nem elégedett a reklamáció elbírálásának módjával, vagy amennyiben a Vásárló úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait.
 • A Vásárlónak, mint fogyasztónak, jogában áll alternatív vitarendezéshez folyamodnia a 391/2015 számú „Szabály a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről és az alternatív vitarendezési testület által módosított egyes törvények módosításáról” szerint, amennyiben a szabály 9.1. pontja alapján az Eladó a kérelmére elutasító választ ad, vagy nem válaszol a kérvényre 30 naptári napon belül.
 • Alternatív vitarendezés esetén a Vásárló a következő platformot használhatja: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

 1. Záró rendelkezések
 • Az Eladó tevékenysége Szlovák kereskedelmi ellenőrzés, felügyelete alatt áll, kapcsolat:

Kassa megyei SOI (Szlovák kereskedelmi ellenőrzés) felügyelet

Kassa 1

 

 • Az Üzletszabályzat érvényes az Eladó internetes oldalán feltüntetett formában, az elektronikus megrendelés elküldésének napján. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vásárló fenntartások nélkül elfogadja a megrendelés elküldésének napján érvényes Üzletszabályzatot, a megrendelt áru érvényes árát a szállítási vagy postai költségeket beleértve, melyek a webáruház katalógusában vannak feltüntetve, amennyiben nem volt a konkrét esetben bizonyíthatóan másként megegyezve. A megküldött megrendeléssel a Vásárló kötelezett, amennyiben ezen Üzletszabályzat nem határozza meg másként..
 • Az Üzletszabályzatban a módosítások csakis írásos formában vihetők végbe és az Eladó legkésőbb a hatályba lépesük napján köteles közzétenni az internetes oldalon. Az Eladó fenntartja a jogot az Üzletszabályzat egyoldalú változtatására.
 • Ez az Eladó által kiadott Üzletszabályzat 2017.augusztus 4-én lép hatályba.